fbpx
+(30) 697 213 2823 [email protected] Δημητρακοπούλου 65, Καλλιθέα

Αρμοδιότητες Marketing Manager – Πως μπορεί να σας βοηθήσει

Αρμοδιότητες Marketing Manager. Ο marketing manager είναι βασικό μέλος της ομάδας ανώτερων στελεχών κάθε εταιρείας. Η κύρια ευθύνη ενός μάρκετινγκ μάνατζερ είναι να διαχειρίζεται όλες τις πτυχές του μάρκετινγκ για μια εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού στόχων και στρατηγικών, της διαχείρισης του προϋπολογισμού, της ανάπτυξης ομάδων και της επίβλεψης της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας.

Ορισμός στρατηγικής μάρκετινγκ

Η στρατηγική μάρκετινγκ καθορίζει τους στόχους και τους σκοπούς της εταιρείας για τα επόμενα 3-5 χρόνια, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα τους επιτύχει. Θα πρέπει να βασίζεται σε ενδελεχή ανάλυση του τρέχοντος επιχειρηματικού σας περιβάλλοντος, όπως

 • Εσωτερικούς παράγοντες, όπως προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες, ανθρώπινους πόρους, οικονομικά στοιχεία, τεχνολογία, αξία της μάρκας (τι μας κάνει μοναδικούς).
 • Εξωτερικοί παράγοντες όπως ο ανταγωνισμός στην αγορά- ανάγκες/ επιθυμίες/ συμπεριφορές των πελατών- τάσεις του κλάδου (τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες).

Μέτρηση των προσπαθειών μάρκετινγκ

Η μέτρηση των προσπαθειών μάρκετινγκ είναι ένα σημαντικό μέρος του να είσαι marketing manager. Πρέπει να καταλάβετε πώς να μετράτε τις προσπάθειες μάρκετινγκ, πώς να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα από αυτές τις μετρήσεις και πώς να τις βελτιώνετε, ώστε η εταιρεία σας να μπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρο τα χρήματα που επενδύονται στο μάρκετινγκ. Είναι σαφές ότι οι αρμοδιότητες marketing manager ποικίλουν.

 • Κατανοήστε πώς να μετρήσετε την αποτελεσματικότητα της εκστρατείας σας εξετάζοντας διάφορους τομείς:
 • Πωλήσεις (ή έσοδα)
 • Κόστος ανά οδηγό ή επαφή που δημιουργήθηκε από την εκστρατεία
 • Κόστος ανά πώληση ή συναλλαγή που δημιουργήθηκε από την εκστρατεία
 • Ποσοστό μετατροπής (ποσοστό των επισκεπτών που προέβησαν σε κάποια ενέργεια)

Διαχείριση του προϋπολογισμού

Η διαχείριση του προϋπολογισμού είναι ένα κρίσιμο μέρος της λειτουργίας ενός διευθυντή μάρκετινγκ. Ο διευθυντής μάρκετινγκ πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με το πόσα χρήματα πρέπει να δαπανηθούν για διάφορες δραστηριότητες, όπως:

 • Πόσα πρέπει να δαπανήσουμε για διαφήμιση;
 • Πρέπει να προσλάβουμε περισσότερους πωλητές ή να επικεντρωθούμε στο μάρκετινγκ περιεχομένου;

Η σωστή απάντηση θα εξαρτηθεί από την κατάσταση και τους στόχους της εταιρείας σας, αλλά υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να σας βοηθήσουν να το προσδιορίσετε. Οι αρμοδιότητες marketing manager περιέχουν μεγάλη ευθύνη, καθώς ενσωματώνουν όλες τις προσπάθειες μιας εταιρείες για να μεγαλώσει. Ουσιαστικά συμμετέχει στο Performance Marketing της επιχείρησης, ελέγχοντας και αξιολογώντας την απόδοση.

Δημιουργήστε και διατηρήστε μια αποτελεσματική ομάδα.

Είστε μέλος της ομάδας μάρκετινγκ. Πρέπει να συνεργαστείτε με τα άλλα μέλη σας για να δημιουργήσετε και να διατηρήσετε ένα αποτελεσματικό τμήμα που μπορεί να επιτύχει τους στόχους του. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχετε επικοινωνία με την εταιρεία SEO, για την παρακολούθηση των Reports και την απόδοση μήνα με τον μήνα.

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να σας δώσει κάποιες γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία και τη διατήρηση μιας αποτελεσματικής ομάδας, καθώς και κάποιες συγκεκριμένες αρμοδιότητες που μπορεί να έχετε ως διευθυντής μάρκετινγκ. Δεν χρειάζεται να είναι ειδικός στο SEO, αλλά να αντιλαμβάνεται πως λειτουργεί ώστε να αξιολογεί τις προσπάθειες που πραγματοποιούνται.

Διαχείριση των σχέσεων με βασικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των πωλητών και των οργανισμών, εάν χρειάζεται.

 • Διαχείριση των σχέσεων με βασικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών και των οργανισμών, αν χρειαστεί.
 • Αναπτύσσετε ισχυρή κατανόηση των επιχειρηματικών στόχων και σκοπών της εταιρείας, ώστε να διασφαλίζετε ότι τα προγράμματα μάρκετινγκ σας ευθυγραμμίζονται με αυτούς.
 • Διαχειρίζεστε τις σχέσεις με τα εσωτερικά τμήματα, όπως οι πωλήσεις και τα οικονομικά, καθώς και με τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι πελάτες και οι προμηθευτές.

Η κύρια ευθύνη ενός marketing manager είναι να διαχειρίζεται όλες τις πτυχές του μάρκετινγκ για μια εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού στόχων και στρατηγικών, της διαχείρισης των προϋπολογισμών, της ανάπτυξης ομάδων και της επίβλεψης των εσωτερικών και εξωτερικών επικοινωνιών. Μπορεί επίσης να επιβλέπει την απόδοση διαφημίσεων στο Google, ώστε να αξιολογεί με την ομάδα το ROAS.

Ο marketing manager είναι υπεύθυνος για τη συνολική στρατηγική μάρκετινγκ. Συμβάλλει στον καθορισμό των προϊόντων ή των υπηρεσιών που θα προσφέρονται στην αγορά, καθορίζει τον τρόπο τιμολόγησης και προώθησής τους μέσω καναλιών όπως η διαφήμιση ή οι εκστρατείες δημοσίων σχέσεων (τόσο σε απευθείας σύνδεση όσο και εκτός σύνδεσης).

Εκτός από τη δημιουργία αυτών των προωθητικών ενεργειών από τους ίδιους -που μπορεί να περιλαμβάνουν την πρόσληψη εξωτερικών πρακτορείων, αν είναι απαραίτητο-, τις παρακολουθούν επίσης για να βεβαιωθούν ότι έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα στα στοιχεία πωλήσεων.

Παρακολουθεί βασικούς δείκτες απόδοσης, όπως τα ποσοστά μετατροπής σε διάφορα κανάλια σε βάθος χρόνου, ώστε να μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές προτού κάτι πάει στραβά με τους κύκλους παραγωγής στην πορεία λόγω ανεπαρκούς ζήτησης από τους καταναλωτές που δεν γνώριζαν ότι υπήρχε κάτι νέο εκεί έξω που άξιζε να δοκιμάσουν τώρα αντί για αργότερα, όταν μπορεί να κοστίζει λιγότερο από το συνηθισμένο λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού από άλλες βιομηχανίες που προσπαθούν περισσότερο από ποτέ”.

Συμπερασματικά

Οι marketing managers είναι υπεύθυνοι για την επιτυχία των προσπαθειών μάρκετινγκ μιας εταιρείας. Πρέπει να έχουν ισχυρή κατανόηση της αγοράς και του τι θέλουν οι πελάτες, καθώς και την ικανότητα να δημιουργούν στρατηγικές που θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. Συνεπώς οι αρμοδ

Καλέστε για Προσφορά