Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Website Audit – Τι είναι και τι περιλαμβάνει στο SEO

Google news

Το Website Audit (επιθεώρηση ιστότοπου) είναι η διαδικασία ανάλυσης, αξιολόγησης και αναφοράς της απόδοσης ενός ιστότοπου. Στο πλαίσιο του Website Audit, εξετάζονται διάφορες πτυχές του ιστότοπου, όπως ο σχεδιασμός, οι τεχνικές παράμετροι, η πλοήγηση, η ασφάλεια, η ταχύτητα φόρτωσης, η βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης (SEO), η ποιότητα του περιεχομένου και η χρηστικότητα.

Ο σκοπός ενός Website Audit είναι να προσδιορίσει τυχόν προβλήματα, αδυναμίες ή περιθώρια βελτίωσης του ιστότοπου. Με τη βοήθεια ενός αξιολογητή, εξετάζονται οι διάφορες πτυχές του ιστότοπου για να προσδιοριστούν τα προβλήματα και να δοθούν συστάσεις για βελτίωση.

Οι επιθεωρήσεις ιστότοπου μπορούν να περιλαμβάνουν την ανάλυση της δομής του ιστότοπου, την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα ασφάλειας, την αξιολόγηση της ταχύτητας φόρτωσης σε διάφορες συσκευές και δικτυακές συνδέσεις, την ανάλυση της δομής των URL, την αξιολόγηση του περιεχομένου για λέξεις-κλειδιά και SEO, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής χρηστικότητας και εμπειρίας του χρήστη.

Με βάση τα αποτελέσματα της επιθεώρησης, μπορούν να δοθούν συστάσεις για βελτιώσεις, ώστε ο ιστότοπος να παρουσιάζει καλύτερη απόδοση, υψηλότερη ορατότητα στις μηχανές αναζήτησης και βελτιωμένη χρηστικότητα για τους επισκέπτες.

Τι περιλαμβάνει ο έλεγχος μια ιστοσελίδας – Website Audit

Ο έλεγχος ενός ιστότοπου (website) μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες διαδικασίες και τεχνικές για να επαληθευτεί η απόδοση, η ασφάλεια και η λειτουργικότητά του. Οι πιο συνηθισμένες πτυχές που ελέγχονται συμπεριλαμβάνουν:

 1. Λειτουργικότητα: Ο έλεγχος της λειτουργίας του ιστότοπου γίνεται για να βεβαιωθούμε ότι όλες οι σελίδες, οι συνδέσμοι και οι λειτουργίες λειτουργούν σωστά. Αυτό περιλαμβάνει τον έλεγχο των φόρμων, της πλοήγησης, της αναζήτησης και άλλων δυνατοτήτων που παρέχονται από τον ιστότοπο.
 2. Απόδοση: Ο έλεγχος της απόδοσης (performance) του ιστότοπου περιλαμβάνει τον έλεγχο της ταχύτητας φόρτωσης των σελίδων, της χρονικής απόκρισης του διακομιστή, της βελτιστοποίησης για κινητές συσκευές και άλλων παραμέτρων που επηρεάζουν την απόδοση του ιστότοπου.
 3. Ασφάλεια: Ο έλεγχος της ασφάλειας του ιστότοπου περιλαμβάνει τον έλεγχο για πιθανά σημεία ευπάθειας, όπως ευπάθειες στο λογισμικό, ελλείμματα ασφάλειας, προστασία κατά επιθέσεων DDoS, χρήση αξιόπιστων πιστοποιητικών SSL για την ασφάλεια των συνδέσεων κ.α.
 4. Συμβατότητα: Ο έλεγχος της συμβατότητας του ιστότοπου περιλαμβάνει τον έλεγχο του πώς απεικονίζεται και λειτουργεί ο ιστότοπος σε διάφορους περιηγητές (π.χ. Chrome, Firefox, Safari) και συσκευές (π.χ. υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, tablet).
 5. Αξιοπιστία: Ο έλεγχος της αξιοπιστίας του ιστότοπου περιλαμβάνει τον έλεγχο για την παρουσία πληροφοριών και πηγών αναφοράς, την επαλήθευση της εταιρικής ταυτότητας (όπως στοιχεία επικοινωνίας, άδειες, πιστοποιήσεις) και την αξιολόγηση της εμπειρίας των χρηστών.

Ένα (website audit) είναι μια λεπτομερής ανασκόπηση και αξιολόγηση ενός ιστότοπου για να αξιολογηθεί η απόδοσή του, η τεχνική του κατάσταση, η χρηστικότητά του και η συμμόρφωσή του με βέλτιστες πρακτικές SEO (Search Engine Optimization). Ένας ιστοσελιδομέτρης μπορεί να παρέχει πολύτιμα δεδομένα και πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση του ιστοτόπου και την αύξηση της ορατότητάς του στις μηχανές αναζήτησης.

Ένα website audit εξετάζει διάφορους παράγοντες του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 1. Τεχνικό SEO: Αυτό περιλαμβάνει τον έλεγχο των τεχνικών παραμέτρων του ιστοτόπου, όπως η δομή URL, οι ετικέτες meta, ο κώδικας HTML, η ταχύτητα φόρτωσης και η φιλικότητα προς τις μηχανές αναζήτησης. Αυτός ο έλεγχος βοηθά να διαπιστωθούν πιθανά προβλήματα που επηρεάζουν την απόδοση του ιστοτόπου στις μηχανές αναζήτησης.
 2. Περιεχόμενο: Ο ιστοσελιδομέτρης αξιολογεί το περιεχόμενο του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων και των πολυμέσων. Ελέγχει την ποιότητα, την προσβασιμότητα και τη συνοχή του περιεχομένου και καταλήγει σε συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του περιεχομένου για τους χρήστες και τις μηχανές αναζήτησης.
 3. Ανάλυση ανταγωνισμού: Ο ιστοσελιδομέτρης εξετάζει τους ανταγωνιστές του ιστότοπου στις μηχανές αναζήτησης και αναλύει τα χαρακτηριστικά που τους καθιστούν επιτυχημένους. Αυτή η ανάλυση μπορεί να παράσχει στρατηγικές και ιδέες για τη βελτίωση του ιστοτόπου και τον ανταγωνισμό σε σχέση με άλλους ιστότοπους στην ίδια αγορά.
 4. Χρηστικότητα και εμπειρία χρήστη: Ο ιστοσελιδομέτρης εξετάζει την εμπειρία χρήσης του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένης της πλοήγησης, της διάταξης των σελίδων, της αναζήτησης, της απόκρισης και της συμβατότητας με διάφορες συσκευές. Αξιολογεί την ευκολία χρήσης και την αποδοτικότητα του ιστότοπου για τους επισκέπτες του.
 5. Ανάλυση μετρήσεων και απόδοσης: Ο ιστοσελιδομέτρης αναλύει δεδομένα από διάφορα εργαλεία μέτρησης, όπως το Google Analytics, για να αξιολογήσει την απόδοση του ιστοτόπου. Αξιολογεί την επισκεψιμότητα, τις σελίδες που επισκέπτονται οι χρήστες, τον χρόνο παραμονής, τον ρυθμό αναπήδησης και άλλες μετρήσεις για να παράσχει μια πλήρη εικόνα της απόδοσης του ιστοτόπου.
Διαβάστε  Δημιουργία κολάζ Φωτογραφιών - Προγράμματα On Line & Δωρεάν

Ένα website audit μπορεί να παράσχει έναν αναλυτικό έλεγχο του ιστοτόπου σας και να αναδείξει προβλήματα και περιθώρια βελτίωσης. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχει, μπορείτε να αναλάβετε δράση για τη βελτίωση της τεχνικής κατάστασης, της SEO, του περιεχομένου και της εμπειρίας χρήστη του ιστοτόπου σας. Ένας καλά προετοιμασμένος ιστοσελιδομέτρης μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε υψηλότερη ορατότητα, αύξηση της επισκεψιμότητας και βελτίωση της απόδοσης του ιστοτόπου σας.

Τι είναι το SEO Audit και τι περιλαμβάνει

Ένα SEO (Search Engine Optimization) Audit είναι μια διαδικασία αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας για τη βελτιστοποίηση της στις μηχανές αναζήτησης. Κατά τη διάρκεια ενός SEO Audit, ελέγχονται διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης.

Ορισμένα από τα στοιχεία που ελέγχονται σε ένα SEO Audit περιλαμβάνουν:

 1. Ανάλυση λέξεων-κλειδιών: Ελέγχεται η χρήση και η στρατηγική για λέξεις-κλειδιά στην ιστοσελίδα, καθώς και η συναφής αναζήτηση λέξεων-κλειδιών για τον τομέα της ιστοσελίδας.
 2. Τεχνικός έλεγχος: Ελέγχεται η δομή της ιστοσελίδας, η αρχιτεκτονική των URL, ο χρόνος φόρτωσης της ιστοσελίδας, η αναγνωσιμότητα του κώδικα, η χρήση των ετικετών HTML και άλλα τεχνικά θέματα που επηρεάζουν την απόδοση στις μηχανές αναζήτησης.
 3. On-Page Optimization: Αξιολογείται η ποιότητα και η βελτιστοποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων τίτλων σελίδων, περιγραφών μετα-ετικέτας, επικεφαλίδων (headings), χρήσης λέξεων-κλειδιών, εσωτερικού συνδέσμου, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες βελτιστοποιημένες πρακτικές περιεχομένου.
 4. Ανάλυση πίσω συνδέσμων (backlinks): Αξιολογείται η ποιότητα, η ποσότητα και η φυσικότητα των συνδέσμων που δείχνουν στην ιστοσελίδα, καθώς και η στρατηγική κτήσης πιστοποιημένων backlinks.
 5. Ανάλυση της εμπειρίας χρήστη: Ελέγχονται η χρηστικότητα, η πλοηγισιμότητα και η εμπειρία των χρηστών στην ιστοσελίδα, περιλαμβανομένης της προσαρμογής σε κινητές συσκευές.
 6. Κοινωνικά μέσα και επικοινωνία: Αξιολογείται η παρουσία και η δραστηριότητα σε κοινωνικά μέσα, καθώς και η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας με το κοινό.

Αυτοί είναι ορισμένοι από τους κύριους έλεγχους που περιλαμβάνονται σε ένα SEO Audit. Ο στόχος είναι να αναγνωριστούν τα προβλήματα και οι ευκαιρίες για βελτίωση της ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης, προκειμένου να αυξηθεί η ορατότητα και η κίνηση που λαμβάνει από τις αναζητήσεις.

Τι προσφέρει το Website Audit από την ομάδα του SEO MARKETER

 • Αναβάθμιση και άνοδο θέσεων στις οργανικές αναζητήσεις και αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας.
 • Αναβάθμιση της ικανοποίησης και της αίσθησης χρήστη κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα.
 • Αύξηση του ποσοστού επισκεπτών που πραγματοποιούν επιθυμητή ενέργεια (π.χ. αγορά προϊόντος, εγγραφή σε υπηρεσία).
 • Αύξηση της δέσμευσης και της πιστότητας των πελατών προς την επιχείρηση.
 • Βελτιστοποίηση της απόδοσης και της αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων.
 • Βελτίωση του χρόνου φόρτωσης της ιστοσελίδας.
 • Ελαχιστοποίηση των τεχνικών σφαλμάτων και των προβλημάτων απόδοσης.
 • Αναβάθμιση της ποιότητας και της οργάνωσης του περιεχομένου.
 • Δημιουργία ενός αντικειμενικού και αξιόπιστου εικόνας από ειδικούς του πεδίου.
 • Επίτευξη αυξημένων εσόδων μέσω του συνδυασμένου αποτελέσματος των βελτιώσεων.
 • Ένας συνεργάτης που θα σας παράσχει καθοδήγηση και υποστήριξη κατά την εφαρμογή των βελτιώσεων.
Διαβάστε  6 αποτελεσματικές στρατηγικές SEO για το 2020

Ανάλυση Λέξεων Κλειδιών

Η ανάλυση λέξεων-κλειδιών (keyword analysis) αναφέρεται στη διαδικασία της ανάλυσης και αξιολόγησης των λέξεων-κλειδιών που χρησιμοποιούνται σε ένα κείμενο, ιστοσελίδα ή άλλο είδος περιεχομένου. Οι λέξεις-κλειδιά είναι οι λέξεις ή φράσεις που αντιπροσωπεύουν τα κυριότερα θέματα ή τις ιδέες που επιθυμείτε να επισημάνετε ή να προβάλετε σε ένα κείμενο.

Η ανάλυση λέξεων-κλειδιών είναι σημαντική για την επιτυχημένη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (search engine optimization – SEO) και τη βελτίωση της ορατότητας του περιεχομένου σας στις αναζητήσεις στο διαδίκτυο. Κατά τη διαδικασία ανάλυσης, αξιολογείτε τις λέξεις-κλειδιά που είναι πιο συναφείς με το περιεχόμενο σας και τις πιθανές αναζητήσεις των χρηστών.

Ορισμένες από τις βασικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην ανάλυση λέξεων-κλειδιών είναι:

 1. Έρευνα λέξεων-κλειδιών: Αναζητήστε λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με το περιεχόμενο σας και έχουν υψηλή αναζήτηση από τους χρήστες. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το Google Keyword Planner για να ανακαλύψετε σχετικές λέξεις-κλειδιά και να εκτιμήσετε τη συχνότητα αναζήτησης.
 2. Αξιολόγηση ανταγωνισμού: Εξετάστε τον ανταγωνισμό σας για τις επιλεγμένες λέξεις-κλειδιά. Αναζητήστε ποιοι άλλοι ιστότοποι ή σελίδες βρίσκονται στην κορυφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης για αυτές τις λέξεις-κλειδιά και προσπαθήστε να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο βελτιστοποιούν το περιεχόμενό τους.
 3. Ενσωμάτωση λέξεων-κλειδιών: Χρησιμοποιήστε τις επιλεγμένες λέξεις-κλειδιά στον τίτλο, την περιγραφή, τα κείμενα και τις ετικέτες των εικόνων στο περιεχόμενό σας. Βεβαιωθείτε ότι η χρήση των λέξεων-κλειδιών είναι φυσική και συνάδει με το περιεχόμενο, αποφεύγοντας υπερβολικό γεμισμό (keyword stuffing).
 4. Παρακολούθηση και προσαρμογή: Αξιολογήστε την απόδοση των λέξεων-κλειδιών σας μέσω των στατιστικών και των εργαλείων αναλυτικής. Παρακολουθήστε τη θέση σας στα αποτελέσματα αναζήτησης, την κίνηση των χρηστών και τη μετατροπή τους. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη στρατηγική σας ανάλογα με τα αποτελέσματα που παρατηρείτε.

Συνολικά, η ανάλυση λέξεων-κλειδιών σας βοηθά να κατανοήσετε πώς αντιλαμβάνονται οι χρήστες το περιεχόμενο σας και πώς μπορείτε να το βελτιστοποιήσετε για να τους φτάσετε και να τους προσελκύσετε.

Τεχνικός Έλεγχος Ιστοσελίδας

Θα χρειαστείτε τη βοήθεια ενός τεχνικού για να ελέγξετε την ιστοσελίδα σας. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που μπορούν να ελεγχθούν για μια ιστοσελίδα, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητές σας. Ορισμένα από τα βασικά στοιχεία που μπορούν να ελεγχθούν περιλαμβάνουν:

 1. Απόδοση ιστοσελίδας: Ένας τεχνικός μπορεί να αξιολογήσει τον χρόνο φόρτωσης της ιστοσελίδας σας και να προτείνει βελτιώσεις για να επιταχυνθεί.
 2. Συμβατότητα φυλλομετρητών: Ο τεχνικός μπορεί να ελέγξει τη συμβατότητα της ιστοσελίδας σας με διάφορους φυλλομετρητές (π.χ. Chrome, Firefox, Safari) και να διορθώσει προβλήματα που ενδέχεται να προκύπτουν.
 3. Ασφάλεια: Ο τεχνικός μπορεί να ελέγξει την ασφάλεια της ιστοσελίδας σας, όπως την παρουσία ενημερωμένων ασφάλειας, τη χρήση SSL πιστοποιητικού για την ασφαλή μεταφορά δεδομένων και την προστασία από ευπάθειες.
 4. Λειτουργικότητα: Ο τεχνικός μπορεί να ελέγξει τη λειτουργικότητα των διαφόρων στοιχείων της ιστοσελίδας, όπως τη φόρμα επικοινωνίας, τις λειτουργίες αγοράς και πληρωμής (εάν υπάρχουν) και τη γενική απόκριση της ιστοσελίδας σε διάφορες ενέργειες των χρηστών.
 5. Βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης (SEO): Ο τεχνικός μπορεί να αξιολογήσει την ιστοσελίδα σας από την άποψη της SEO και να προτείνει βελτιώσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην αναζήτηση και την ορατότητα στις μηχανές αναζήτησης.
Διαβάστε  Πως και πότε να ζητήσω από την Google να ανιχνεύσει ξανά την ιστοσελίδα μου

Αυτά είναι μερικά από τα στοιχεία που μπορούν να ελεγχθούν σε μια τεχνική έλεγχο ιστοσελίδας. Ανάλογα με τις ανάγκες σας και τους στόχους σας, ο τεχνικός μπορεί να προσαρμόσει τον έλεγχο και να παράσχει συγκεκριμένες συμβουλές και βελτιώσεις για την ιστοσελίδα σας.

On-Page Βελτιστοποίηση Ιστοσελιδας

Η βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας σε επίπεδο On-Page αναφέρεται στις διάφορες τεχνικές και βελτιστοποιήσεις που μπορούν να γίνουν εντός της ίδιας της ιστοσελίδας για τη βελτίωση της ορατότητας της στις μηχανές αναζήτησης και τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών.

Ορισμένες από τις βασικές πτυχές της On-Page βελτιστοποίησης περιλαμβάνουν:

 1. Επιλογή λέξεων-κλειδιών: Ερευνήστε και επιλέξτε τις σωστές λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας και που χρησιμοποιούν οι χρήστες κατά την αναζήτηση. Περιλάβετε αυτές τις λέξεις-κλειδιά στους τίτλους, τις περιγραφές, τις κεφαλίδες και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.
 2. Τίτλος της σελίδας (Title Tag): Δημιουργήστε έναν περιγραφικό και ελκυστικό τίτλο για κάθε σελίδα της ιστοσελίδας σας. Ο τίτλος θα πρέπει να περιέχει σημαντικές λέξεις-κλειδιά και να είναι μοναδικός για κάθε σελίδα.
 3. Μετα-περιγραφές (Meta Descriptions): Δημιουργήστε μοναδικές και ελκυστικές μετα-περιγραφές για κάθε σελίδα. Οι μετα-περιγραφές δεν επηρεάζουν απευθείας την ταξινόμηση της ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης, αλλά μπορούν να επηρεάσουν το ποσοστό κλικ και την εμφάνιση της ιστοσελίδας στα αποτελέσματα της αναζήτησης.
 4. (Headings): Χρησιμοποιήστε σωστά τις κεφαλίδες (headings) (H1, H2, H3, κλπ.) για να οργανώσετε το περιεχόμενο σας και να δείξετε την ιεραρχία των πληροφοριών. Βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνουν σημαντικές λέξεις-κλειδιά και ότι είναι συναφείς με το περιεχόμενο της σελίδας.
 5. Φιλικά URL (URL Structure): Χρησιμοποιήστε φιλικά URL που να είναι κατανοητά και περιγραφικά. Τα καλά δομημένα URL μεταφέρουν πληροφορίες για το περιεχόμενο της σελίδας και βοηθούν τις μηχανές αναζήτησης να κατανοήσουν το περιεχόμενο της σελίδας.
 6. Περιεχόμενο υψηλής ποιότητας: Δημιουργήστε περιεχόμενο που είναι χρήσιμο, ενδιαφέρον και προσφέρει αξία στους χρήστες. Ενσωματώστε τις σωστές λέξεις-κλειδιά στο περιεχόμενο σας, αλλά μην υπερβάλλετε με την υπερβολική χρήση λέξεων-κλειδιών (keyword stuffing).
 7. Εικόνες και πολυμέσα: Βεβαιωθείτε ότι οι εικόνες και τα πολυμέσα που χρησιμοποιείτε στην ιστοσελίδα σας έχουν κατάλληλες ετικέτες (tags) και περιγραφές. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του περιεχομένου από τις μηχανές αναζήτησης και να βελτιώσει την ορατότητα των εικόνων στην αναζήτηση εικόνων.

Αυτές είναι μερικές από τις βασικές αρχές της On-Page βελτιστοποίησης ιστοσελίδας. Είναι σημαντικό να παραμείνετε ενημερωμένοι για τις βέλτιστες πρακτικές και να ακολουθείτε τις αλλαγές στους αλγόριθμους των μηχανών αναζήτησης για να διατηρείτε την ιστοσελίδα σας βελτιστοποιημένη.

Ανάλυση συνδέσμων (backlinks)

Οι σύνδεσμοι (backlinks) αναφέρονται στους υπερσυνδέσμους που δείχνουν από μια ιστοσελίδα προς μια άλλη. Αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του αλγορίθμου αναζήτησης των μηχανών αναζήτησης και χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουν την αξιοπιστία, τη σχετικότητα και την αναγνωρισιμότητα μιας ιστοσελίδας.

Οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν τους συνδέσμους ως έναν τρόπο για να κατανοήσουν τη σημασία μιας ιστοσελίδας. Όταν μια ιστοσελίδα έχει πολλούς και ποιοτικούς συνδέσμους προερχόμενους από άλλες ιστοσελίδες, θεωρείται ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχει αξία και αξιοπιστία. Έτσι, οι μηχανές αναζήτησης τείνουν να την κατατάσσουν ψηλότερα στα αποτελέσματα των αναζητήσεων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όχι όλοι οι σύνδεσμοι έχουν τον ίδιο βαθμό σημασίας. Οι μηχανές αναζήτησης λαμβάνουν υπόψη τον ποιοτικό παράγοντα των συνδέσμων. Παραδείγματα ποιοτικών συνδέσμων είναι όταν ιστοσελίδες με υψηλή αξιοπιστία και αναγνωρισιμότητα δημιουργούν συνδέσμους προς μια ιστοσελίδα, όταν ένας σύνδεσμος προέρχεται από μια σχετική θεματικά ιστοσελίδα, ή όταν ένας σύνδεσμος προέρχεται από μια πηγή που θεωρείται αρθρογραφική αρχή.

Οι σύνδεσμοι μπορούν να επηρεάσουν την αναζήτηση και την ορατότητα μιας ιστοσελίδας. Επιπλέον, οι μηχανές αναζήτησης αναλύουν το προφίλ των συνδέσμων μιας ιστοσελίδας για να αξιολογήσουν εάν υπάρχουν αμφίβολες πρακτικές που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον αλγόριθμο αναζήτησης, όπως η αγορά συνδέσμων για την τεχνητή αύξηση της αξιοπιστίας της ιστοσελίδας.

Συνολικά, οι σύνδεσμοι αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την αξιολόγηση ενός Website Audit και την ορατότητα μιας ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης. Η ποιότητα, η ποσότητα και η σχετικότητα των συνδέσμων είναι σημαντικές παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση μιας ιστοσελίδας σε σχέση με τις αναζητήσεις των χρηστών.

Google news
Είπαν για εμάς.

Stella StelaStella Stela
07:45 23 Jul 24
Ioannis BourasIoannis Bouras
11:48 24 Jun 24
Εξαιρετικοί και επαγγελματίες!
Απόλυτα ευχαριστημένος από την κατασκευής της ιστοσελίδας όπου με τον Designer απογειώθηκε όπως και από τις στρατηγικές διαφήμισης και του SEO. Ο Γιώργος είναι σοβαρός και μεθοδικός, προτείνει συνεχώς πράγματα για βελτίωση.
masazathinamasazathina
14:57 21 Jun 24
Η ομάδα Seo marketer και φυσικά ο κ. Χατζηθεοδοσιου, είναι άψογοι επαγγελματίες και είναι ικανοί να πραγματοποιήσουν ότι τους ζητήσεις . Από την αρχή βλέπεις αποτελέσματα στην επιχείρηση σου και αυτό αποδεικνύει ότι είναι γνώστες του αντικειμένου που ασχολούνται. Φυσικά η αμεσότητα και η εξέλιξη που είναι το παν , είναι λίγα από τα προσόντα τους . Συνεχίστε έτσι!!!
ELENI XAZIELENI XAZI
13:56 21 Jun 24
Είναι πολύ εξυπηρετικοί και συνεργάσιμοι…
Ioanna FIoanna F
13:15 21 Jun 24
Ο Γιώργος είναι εξαιρετικος επαγγελματίας, ειχαμε άμεσα αποτελέσματα από την αρχή της συνεργασίας μας μαζί του. Επίσης ήταν πολύ εξυπηρετικός με συνεχή υποστήριξη και απαντήσεις στα ερωτήματα μας και τον συστήνω ανεπιφύλακτα!
Pantelis MetaxasPantelis Metaxas
12:50 21 Jun 24
Σχεδίαση στρατηγικής με στόχο το αποτέλεσμα. Άψογη επικοινωνία και συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.
Angel FilisAngel Filis
11:50 27 May 24
Επαγγελματισμός και Ακρίβεια στα Αποτελέσματα.
Alyssa AGENCYAlyssa AGENCY
19:57 17 May 24
Είναι επαγγελματίες καθώς σκέφτονται out of the box. Δεν πουλάνε κονσέρβα ασχολούνται για να σε ανεβάσουν επίπεδο και αν κάπου και εγώ καθυστερώ είναι εκεί για επισημάνσεις. Top απλά.
Alyssa AGENCYAlyssa AGENCY
16:35 17 May 24
Εξαιρετική ομάδα, ότι χρειαστώ είναι εκεί τόσο στις Social Media διαφημίσεις όσο και στη κατασκευή της ιστοσελίδας.
Voula GeorgantiVoula Georganti
13:50 07 May 24
Επαγγελματίες στο είδος τους. Κάνουν αυτό ακριβώς που λένε!
Επαγγελματισμός, συνέπεια, εξαιρετική συνεργασία.
manos krommidakismanos krommidakis
17:08 04 May 24
Ο Γιώργος και η ομάδα του είναι οι καλύτεροι στο αντικείμενο τους!!Τους συνιστώ ανεπιφύλακτα !!
Viky KafetziViky Kafetzi
16:35 04 May 24
Αριστη κατασκευη ποιοτητα και service!!!!
Ο Γιώργος κι η ομάδα του είναι πολύ φιλικοί, εξυπηρετικοί και το σημαντικότερο άριστοι γνώστες του αντικειμένου. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που περίμενα. Φυσικά, η συνεργασία μας θα συνεχιστεί για τη διαφήμιση και προώθηση του site. Τους συστήνω ανεπιφύλακτα.
Αψογος επαγγελματιας στην δουλεια του ευγενικος προθυμος να αναπτυξει την επιχειρηση σου!
Michalis PolykratisMichalis Polykratis
10:55 16 Apr 24
Εξαιρετικός επαγγελματίας και άνθρωπος η συνεργασία μας σε όλη τη διάρκεια της ήτανε άψογη και οι βοήθεια του στο να καταφέρω τους στόχους μου ήταν αμέριστη
Ο Γιώργος κάνει ότι υπόσχεται και χαίρομαι που συνεργάστηκα μαζί του! Πάντα πρόθυμος στην επικοινωνία εξηγώντας και παρέχοντας λύσεις σε ότι χρειάστηκε. Γιώργο σε ευχαριστώ για την συνεργασία μας 🙏
Ο Γιώργος και η ομάδα του μετά από ένα 6μηνο συνεργασίας μας έχουν αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις! Εξαιρετικοί επαγγελματίες, σχεδόν αμέσως μετά την έναρξη της συνεργασίας μας δεχτήκαμε τηλέφωνα και email. Ευχαριστούμε πολύ.
Eleni KarydiEleni Karydi
15:29 14 Feb 24
Επιτυχία στόχων, ταχύτητα και επαγγελματισμος κάνουν τη διαφορά εδώ.Η καλύτερη μου επιλογή!
Stavros VentourisStavros Ventouris
11:12 07 Feb 24
Εξειδικευμένοι στο είδος τους !!
Mama StalkerMama Stalker
15:58 06 Feb 24
Εξαιρετική δουλειά.Το site μας εκπέμπει επαγγελματισμό και αξιοπιστία.Ευχαριστούμε για όλα.
kostas Antonakakiskostas Antonakakis
15:17 30 Jan 24
Ο Γιώργος είναι ο μέτρ του SEO, αυξάνει τη διαδικτυακή προβολή με απαράμιλλη τεχνογνωσία. Οι στρατηγικές του ιδέες και η σχολαστική βελτιστοποίηση οδηγούν σε σημαντικές βελτιώσεις στην επισκεψιμότητα και την κατάταξη. Συνεργάσιμος, καινοτόμος και προσανατολισμένος στα αποτελέσματα, ο Γιώργος και η ομάδα του αποτελούν ανεκτίμητο πλεονέκτημα για κάθε προσπάθεια ψηφιακού μάρκετινγκ. Η συνεργασία μαζί του υπήρξε μεταμορφωτική, εξασφαλίζοντας την επιτυχία στο διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο του SEO. Συνιστάται ανεπιφύλακτα για όσους αναζητούν έναν αφοσιωμένο επαγγελματία που δεσμεύεται να παρέχει μετρήσιμα και αποτελεσματικά αποτελέσματα.
VAL BALASKAVAL BALASKA
11:07 18 Jan 24
Ο κύριος Γιώργος Χατζηθεοδοσίου είναι γνώστης του SEO και του marketing γενικά. Ότι του ζητήθηκε για το koufetakia.gr το έφερε εις πέρας με επιτυχία.Γενικά είναι άνθρωπος που βοηθάει πάρα πολύ και προσωπικά τον συνιστώ ανεπιφύλακτα!!!
Kostas PapanikosKostas Papanikos
11:00 29 Nov 23
Ο Γιώργος είναι εξαιρετικός επαγγελματίας ψάχνει προτείνει καινούργιες ιδέες, από το πρώτο κιόλας μήνα συνεργασίας είδα τη σελίδα μου να ανεβαίνει πολύ γρήγορα και σε αρκετές αναζητήσεις έχει πιάσει τη πρώτη σελίδα στη πρώτη θέση. Γιώργο σε ευχαριστώ πολύ.
Ο κ. Χατζηθεοδοσίου είναι ίσως ο μοναδικός γνώστης στην Ελλάδα του απαιτητικότατου δικηγορικού marketing, με γνώση του χώρου και των ιδιαιτεροτήτων του. Συνεπής, όπως και όλη η ομάδα του, την οποία χαρακτηρίζει η ευγένεια, η προθυμία και η αμεσότητα.
White MedusaWhite Medusa
14:43 17 Nov 23
10/10 σαπορτ και άμεση εξυπηρέτηση.
Christos KaliakatsosChristos Kaliakatsos
10:13 21 Oct 23
Εξαιρετικοί επαγγελματίες
Anastasios SkardoutsosAnastasios Skardoutsos
15:29 26 Jul 23
Εξαιρετικός συνεργάτης! Ακούραστος δουλευταράς με βαθιά γνώση του αντικειμένου! Γιώργο σ´ ευχαριστώ πολύ!
Sofia MerianouSofia Merianou
13:21 26 Jul 23
Άψογος επαγγελματίας με συνέπεια και εμπιστοσύνη ! Αξίζει να δουλέψετε μαζί του ,θα δείτε φοβερά αποτελέσματα στην δουλειά σας !
Ό,τι και να πω για τον Γιώργο Χατζηθεοδοσίου θα είναι πραγματικά λίγο. Εξαιρετικός επαγγελματίας και άριστος γνώστης του αντικειμένου του, που το καταλαβαίνει κάποιος από τα πρώτα λεπτά της συνομιλίας μαζί του.Δεν θα ακούσεις ποτέ τον Γιώργο να λέει φανφάρες ή λόγια του αέρα, αντιθέτως όσα λέει έχουν βάση, στόχο και επιχειρήματα. Και στο τέλος αποδεικνύονται όλα εμπράκτως!!Αντιλαμβάνεται άμεσα τις ανάγκες του πελάτη του και προσαρμόζεται εύκολα σε αυτές, ακόμη και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις marketing, όπως το ιατρικό digital marketing.Ο Γιώργος είναι ένας επαγγελματίας που είναι πάντα εκεί, να βοηθήσει υποστηρίζοντας τις ανάγκες σου και να ακούσει τους προβληματισμούς σου ως προς αυτές. Είναι ακόμη εξαιρετικός άνθρωπος, που θα τον ήθελε κάποιος σίγουρα στην παρέα του!Γιώργο, σου ευχομαι να συνεχίσεις τη δημιουργική και ανοδική πορεία που έχεις χαράξει και διαγράφεις και όλα τα όνειρα και οι στόχοι σου να γίνουν πραγματικότητα!!!
Ανακάλυψα τον Γιώργο μέσω συστάσεων και αποφάσισα να τον εμπιστευτώ για τις ανάγκες SEO της επιχείρησής μου, και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα που έχω δει!Ο Γιώργος είναι πραγματικός ειδικός στον τομέα του SEO. Κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά την ορατότητα της ιστοσελίδας μου στις μηχανές αναζήτησης μέσω στρατηγικών που αποδείχθηκαν αποτελεσματικές. Η ιστοσελίδα μου ανέβηκε ραγδαία στις αποτελεσματικές σελίδες αποτελεσμάτων και το κίνητρο που έχει δημιουργήσει στην επιχείρησή μου είναι αξιοθαύμαστο.Όχι μόνο παρέχει εξαιρετική επικοινωνία και υποστήριξη, αλλά είναι επίσης πολύ προσιτός και πρόθυμος να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες έχω. Εκτίμησα πραγματικά το γεγονός ότι με ενημέρωνε συνεχώς για την πρόοδο του έργου και με κρατούσε ενήμερο για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του SEO.
texnikos ipologistontexnikos ipologiston
16:04 08 Jun 23
Ο Γιώργος Χατζηθεοδοσίου είναι ένας εξαιρετικά ικανός και επαγγελματίας Digital Marketing Specialist. Έχοντας συνεργαστεί μαζί του για μια περίοδο, είμαι σε θέση να πω ότι η εμπειρία μου με αυτόν ήταν πραγματικά εξαιρετική.Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την υπεύθυνη θέση του ως Digital Marketing Specialist, ο Γιώργος έδειξε την εμπειρογνωμοσύνη και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για να επιτελέσει αυτόν τον ρόλο με επιτυχία. Κατέχει βαθιά γνώση στις στρατηγικές και τα τεχνικά εργαλεία του ψηφιακού μάρκετινγκ και μπορεί να τις εφαρμόσει με αποτελεσματικότητα για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της επιχείρησης.Ο Γιώργος μπορεί να δημιουργήσει σφαιρικά σχέδια μάρκετινγκ που συνδυάζουν τα διάφορα στοιχεία του ψηφιακού τοπίου. Από τον καθορισμό των στόχων και του κοινού μέχρι τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καμπανιών, ο Γιώργος είναι εξαιρετικά προσεκτικός και λεπτομερής, επιδεικνύοντας πάντα υψηλή ποιότητα και επαγγελματισμό.Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επιθυμώ να επισημάνω για τον Γιώργο είναι η ικανότητά του να ανταποκρίνεται με επιτυχία σε μια δυναμική και αλλαγμένη αγορά. Αντιλαμβάνεται τις νέες τάσεις και τις αλλαγές στην κατανάλωση πληροφοριών και μπορεί να προσαρμοστεί γρήγορα για να επωφεληθεί από αυτές. Είναι συνεχώς ενημερωμένος για τις καινοτομίες και τις βέλτιστες πρακτικές του ψηφιακού μάρκετινγκ, και επιδεικνύει προθυμία για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη.Επιπλέον, η ικανότητα του Γιώργου να αναλύει δεδομένα και να αξιοποιεί μεγάλα σύνολα δεδομένων είναι εντυπωσιακή. Μπορεί να αποκτήσει αναλυτική κατανόηση των μετρήσεων και των επιδόσεων των καμπανιών και να προτείνει βελτιώσεις και προσαρμογές για να επιτευχθούν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.Όλα τα παραπάνω στοιχεία συμβάλλουν στην επιτυχία του Γιώργου ως Digital Marketing Specialist. Η επαγγελματική του προσέγγιση, η ποιότητα της δουλειάς του και η ικανότητά του να προσαρμοστεί και να καινοτομεί τον καθιστούν έναν αξιόπιστο επαγγελματία.Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι ο Γιώργος είναι επίσης εξαιρετικός στην επικοινωνία και την συνεργασία. Είναι προσιτός, ακούει προσεκτικά τις ανάγκες των πελατών και είναι διαθέσιμος να παρέχει υποστήριξη και συμβουλές όποτε χρειάζεται.Ο Γιώργος είναι ένας εξαιρετικά ικανός Digital Marketing Specialist με εντυπωσιακές δεξιότητες και γνώσεις. Συνιστώ ανεπιφύλακτα τις υπηρεσίες του σε κάθε επιχείρηση ή οργανισμό που αναζητά αποτελεσματικές και καινοτόμες στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ.
Stefanos KontopoulosStefanos Kontopoulos
11:37 13 Apr 23
Ο Γιώργος είναι γνώστης του αντικειμένου σε πολλά επίπεδα, Μελετάει το κάθε project και αυτό που θα σου εγγυηθεί, αυτό θα γίνει στο τέλος. Έμεινα απόλυτα ευχαριστημένος με την συνεργασία μαζί του και ουσιαστικά μέσα σε ενάμισυ μήνα, είχε πετύχει το στόχο που είχαμε βάλει. Επίσης και σαν άνθρωπος είναι απόλυτα συνεργάσιμος και αντιλαμβάνεται άμεσα αυτό που θέλει ο πελάτης. Πέντε αστέρια και λίγα είναι…. Σ’ευχαριστώ Γιώργο για όλα και συνεχίζουμε.
js_loader

Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση.

Το κίνητρο μας είναι τεράστιο, καθώς μεγαλώνουμε μαζί σας. Συμμετέχουμε κάθε χρόνο σε διεθνείς οργανισμούς και αποκτάμε διακρίσεις, μέσα από τις επιτυχίες που χτίζουμε στο δικό σας project.

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *