Με την Datarecall International έχουμε συνεργασία στο κομμάτι του Search Engine Optimization. Προσφέρει υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων σε όλη την Ελλάδα καθώς θεωρείται κορυφαία εταιρεία στον χώρο της τεχνολογίας και της ανάκτησης. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για μια από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας με ειδικότητα στην ανάκτηση δεδομένων και αυτό το μαρτυρά το πελατολογίο που διαθέτουν τόσο σε Ελλάδα όσο και εξωτερικό.