Η ιστοσελίδα ανάκτηση αρχείων δημιουργεί αρθρογραφία σχετικά με την τεχνολογία και την ανάκτηση δεδομένων. Κατασκευή ιστοσελίδας σε wordpress και δημιουργία Content.