Διαφήμιση στη Google με Σχέδιο

Η μεταφορική εταιρεία Αναβατόριο προσφέρει υπηρεσίες ανυψώσεων σε όλη την Αθήνα.

Οι διαφημιστικές ενέργειες φέρνουν στην επιχείρηση σε καθημερινή βάση πελατολόγιο.

Μετρήσιμα Αποτελέσματα

Στρατηγικές σε όλα τα επίπεδα

Η εταιρεία έχει ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό με την αποτελεσματική στόχευση στο πελατολόγιο που την ενδιαφέρει.

Google Ads

Αποτελεσματικές διαφημίσεις με στόχευση σε λέξεις κλειδιά που φέρνουν το πελατολόγιο που ψάχνει η επιχείρηση.