Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Δήλωση Εχεμύθειας

ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ιστοσελίδα SEO Marketer λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως την ιδιωτικότητά σας και την ασφάλεια των δεδομένων σας, σε πλήρη εναρμόνιση με την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Η παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας (εφεξής Δήλωση) ισχύει για προσωπικές πληροφορίες που τηρούνται από την ιστοσελίδα μας και συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες, ως «υπεύθυνων επεξεργασίας», όπως κατωτέρω περιγράφεται. Η δήλωση αυτή καταγράφει και αναλύει ποιες πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με εσάς, το πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, εάν και με ποιόν θα τις μοιραστούμε, πότε θα τις μοιραστούμε και με ποιόν τρόπο θα διασφαλίσουμε ότι αυτές παραμένουν ιδιωτικές και ασφαλείς. Η Δήλωση αυτή εξακολουθεί και ισχύει ακόμα κι αν πάψετε να είστε μέλος της ιστοσελίδας μας καθώς και στην περίπτωση που τα δεδομένα σας έχουν εισαχθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στο πληροφοριακό μας σύστημα. Θα πρέπει επίσης να αναγνωσθεί από κοινού με τους Όρους Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο astrology.gr.

Η παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας καλύπτει οποιαδήποτε σχέση έχετε με εμάς.

Σκοπός για τον οποίο συλλέγουμε τις πληροφορίες

Βασικός σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί η τήρηση της νομοθεσίας, της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας και της συμμόρφωσής της στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Επίσης, συλλέγουμε δεδομένα σας για σκοπούς επικοινωνίας μαζί σας, ενημέρωση σας σχετικά με αρθρογραφία, πληροφόρηση για τα νέα και τις δράσεις μας, επικοινωνία η οποία βασίζεται στην ελεύθερη συγκατάθεση σας. Ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε, με την υποβολή του σχετικού αιτήματος στέλνοντας το σχετικό μήνυμα στον ιστότοπο μας χρησιμοποιώντας την ειδική φόρμα επικοινωνίας.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε

Οι μοναδικές πληροφορίες που συλλέγουμε είναι το email σας, εφόσον συμφωνήσετε να συμμετέχετε στο Newsletter. Η επικοινωνία μέσω Chat Box και της φόρμας επικοινωνίας είναι ιδιωτική και το Email σας διαγράφεται μετά από μια εβδομάδα από την βάση δεδομένων. Επίσης μέσα από διαφημίσεις του Facebook, όπου μας παρέχετε το Email σας για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας.

Η λήψη των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο εφόσον εσείς επιλέξετε αυτοβούλως να τα παρέχετε, για παράδειγμα, δια ζώσης ή εάν επικοινωνήσετε με email ή αν εγγραφείτε ως πελάτες των υπηρεσιών του SEO Marketer.

Η χρήση των πληροφοριών σας

To email σας δεν θα πρoωθηθεί σε κανέναν άλλον για κανένα λόγο. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ενημερωτικό χαρακτήρα σχετικά με την ιστοσελίδα SEO Marketer.

Καταγραφή των ενεργειών ή πράξεων σας

Μπορεί να καταγράφουμε και να τηρούμε τις συνομιλίες που έχετε μαζί μας – συμπεριλαμβανομένων επιστολών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζωντανών συζητήσεων μέσω μηνυμάτων (live chats) ή και οποιωνδήποτε άλλων μορφών επικοινωνίας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις καταγραφές για να αξιολογήσουμε, αναλύσουμε και βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να διαχειριστούμε τον κίνδυνο ή να προλαμβάνουμε και να εντοπίσουμε απάτη και άλλες εγκληματικές πράξεις. Εκ του νόμου είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε πρόσβαση στις ανακριτικές, δικαστικές ή άλλες αρμόδιες αρχές.

Μάρκετινγκ και έρευνα αγοράς

Κάθε χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς Μάρκετινγκ και έρευνας αγοράς θα γίνει με την προηγούμενη συναίνεσή σας. Η συναίνεση σας αυτή μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας προκειμένου να μπορέσουμε να σας παρέχουμε ενημέρωση σχετικά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας. Μπορούμε να σας στέλνουμε μηνύματα εμπορικής προώθησης μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή social media. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη για το πώς επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με τα μηνύματα αυτά ή ακόμα και να επιλέξετε να σταματήσετε να τα λαμβάνετε. Για να κάνετε αυτή την αλλαγή, παρακαλώ επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ειδικής φόρμας στον ιστότοπό μας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι εάν μας ζητήσετε να σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε προωθητικά μηνύματα, μπορεί να χρειαστούμε μια σύντομη χρονική περίοδο για να ενημερώσουμε τα συστήματά μας και τα αρχεία μας, ώστε να ανταποκρίνονται στο αίτημά σας, κατά τη διάρκεια του οποίου ενδέχεται να συνεχίσετε να λαμβάνετε σχετικά μηνύματα.

Με ποιους μπορεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα σας δεν τα μοιραζόμαστε με καμία άλλη ιστοσελίδα ή επιχείριση. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν διαδίδονται με κανένα μέσο και κανένα τρόπο.

Χρόνος για τον οποίο τηρούμε τα δεδομένα σας

Τηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σας για όσο χρόνο απαιτείται αυτό από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Γενικά, το χρονικό διάστημα που τηρούμε τα στοιχεία σας περιορίζεται στα τρία έτη, με μόνη εξαίρεση τα στοιχεία επικοινωνίας για λόγους μάρκετινγκ τα οποία τηρούνται για ένα διάστημα πέντε ετών. Εφόσον αυτό απαιτηθεί μπορεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας και για μεγαλύτερη χρονική περίοδο όπου αυτό απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Εφόσον δε χρειάζεται να διατηρήσουμε τις πληροφορίες για αυτό το χρονικό διάστημα των τριών ετών, μπορεί να τις καταστρέψουμε, διαγράψουμε ή να τις ανωνυμοποιήσουμε άμεσα νωρίτερα.

Η Ασφάλεια των δεδομένων σας

Η ιστοσελίδα μας έχει λάβει και εφαρμόζει μία σειρά από μέτρα για να τηρεί τις πληροφορίες σας ασφαλείς και προστατευμένες. Τα μέτρα αυτά ανά περίπτωση περιλαμβάνουν έλεγχο της πρόσβασης στα δεδομένα (role based access control) καθώς και την κρυπτογράφηση ή άλλες μορφές ασφάλειας. Η διαχείριση έχει ενημερωθεί σχετικά με την  πολιτική ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας μας και απαιτούμε να συμμορφώνεται με αυτή προστατεύοντας τα προσωπικά σας δεδομένα στον υψηλότερο βαθμό.

Τα δικαιώματά σας

Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε δικαίωμα :

  • Πρόσβασης στα δεδομένα σας,
  • Διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας,
  • Διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,
  • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,
  • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας,
  • Διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλη εταιρεία,
  • Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας.

Η ιστοσελίδα μας θα απαντήσει στα ως άνω αιτήματά σας εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή τους, εξαιρετικά δε αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμα μήνες, εφόσον  απαιτείται επιπλέον χρόνος.