Με τον Nick Jankel είχαμε μια on going συνεργασία στο Youtube Optimization. Είχαμε την πλήρη διαχείριση του καναλιού του μέσω του οποίου πραγματοποιούσαμε βελτιστοποίηση του κάθε βίντεο για την καλύτερη δυνατή απήχηση.