Με την εταιρεία Mobile Lyme, συνεργαστήκαμε με μεγάλη επιτυχία σε OFF PAGE SEO στρατηγικές Link Building. Στοχεύσαμε σε πολλές διαφορετικές μεθόδους σε ανταγωνιστικές και μη λέξεις κλειδιά και καταφέραμε να πετύχουμε πολλούς στόχους που θέσαμε.  www.mobilelyme.co.uk