Με το γυμναστήριο Bling Body Gym συνεργαστήκαμε σε OFF PAGE SEO Link Building στρατηγικές. Στοχεύσαμε σε ανταγωνιστικές λέξεις κλειδιά με White Hat προσέγγιση με κύρια βάση το Guest Blogging. Άλλη μια πετυχημένη συνεργασία με ιστοσελίδα του εξωτερικού. blingbodygym.com