Με την εταιρεία Anthemion Flowers ακολουθήσαμε στρατηγικές OFF PAGE SEO Link Building τόσο σε ανταγωνιστικές λέξεις κλειδιά όσο και σε long tail keywords. Σχεδιάσαμε ολοκληρωμένο πλάνο με ειδική στόχευση White Hat SEO τεχνικών με εξαιρετικά αποτελέσματα.