• Master Clean Services
Master Clean Services 2017-09-08T18:47:51+00:00

Project Description

Η Master Clean services προσφέρει υπηρεσίες καθαρισμού, με κύρια καθήκοντα τους αρχικούς καθαρισμούς κτιρίων και χώρων, γενικούς καθαρισμούς, καθαρισμοί χαλιών – μοκετών. Η συνεργασία μας συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ανέλαβα την δημιουργία της ιστοσελίδας όπως και την προώθηση αυτής με στρατηγικές SEO, Social Media αλλά και Google Adwords.